Regulative act

Founding Members

 1. Десислава Димитрова - Управител и собственик на фирма „Био Стопанство Лопянко“ ЕООД, сертифициран експерт по Кръгова икономика от Michigan University, USA и Wageningen University, Netherlands, с над 15 години международен опит в областта на кръговата икономика и хранително-вкусовата промишленост.
 2. Кремена Стоименова - Изпълнителен директор и основател на агенция МАРКЕТИНК и на дигитална агенция WRITE MY BRAND. Маркетинг експерт с над 15 години опит в стратегическото анализиране и насочване на марки и оперативното им управление.
 3. Проф. Яна Топалова - Доктор по микробиология и доктор на биологическите науки по биологичен контрол и управление на водите. Един от основателите на направлението „Екологична биотехнология“ и „Биотехнология на пречиствателните процеси“ в СУ "Климент Охридски". Координатор по проект "Център за компетентност - Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика".
 4. Доц. д-р Инж. Красимир Савов - Изпълнителен директор на Институт по целулоза и хартия АД.
 5. Доц. д-р Христина Василева - Доцент доктор, Био-органична химия Московски институт по био-органична химия - Руска академия на науките, с над 10 години преподавателски опит в ХТИ, София. Автор на повече от 34 академични статии за контрол на генотоксичното влияние върху екосистемите..
 6. Марио Гаврилов - дългогодишен журналист от БНТ, експерт в областта на икономическата журналистика, водещ предаването „Запазената марка“.
 7. Доц. д-р Светла Богданова - Доктор по икономика, Доцент в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Доц. д-р Светла Бонева е член на Звеното за контрол към Националния иновационен фонд и контрольор по Програмите за Европейско Териториално Сътрудничество.

Executive Board

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ

MEMBERS

 • Проф. ЯНА  ТОПАЛОВА
 • Доц. д-р ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА
 • Доц. д-р СВЕТЛА БОГДАНОВА 
 • МАРИАНА ТАНЧЕВА, Директор „Европейска интеграция и проекти“ при БТПП /член по право/

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

 • Доц. д-р инж. КРАСИМИР САВОВ, Изп. директор на Институт по целулоза и хартия АД
 • КРЕМЕНА СТОИМЕНОВА, Изп. директор и основател на агенция МАРКЕТИНК и агенция WRITE MY BRAND
 • МАРИО ГАВРИЛОВ, журналист