• Иницииране и организиране на съвместни проекти, изследвания, инициативи, разработки между групите субекти в Съвета;
  • Интеграция на научно - производствени процеси, пилотни тествания на иновативни продукти - вертикална интеграция;
  • Включване в нови контактни мрежи, с цел споделяне на добри практики и трансфер на знания;
  • Осигуряване на дългосрочни сътрудничества;
  • Участия в международни проекти;
  • Подкрепа на  иновациите и българските изобретения;
  • Осигуряване на финансиране чрез инвестиционни фондове, европейски и местни  програми , рискови фондове, други;
  • Осигуряване на обучения, консултации и менторство в посока индустриална трансформация, ре-дизайн и преструктуриране.