Седалище:
София 1059
ул. Искър 9

Мариана Христова, Председател
Mоб. тел: +359 887397578
E-mail: gm.consulting@gmail.com  

Мариана Танчева Директор „ЕИЕП“, БТПП
Член на Бюрото на Съвета
Mоб. тел: +359 888323377
E-mail: mtancheva@bcci.bg

web site: http://www.cega-bg.com