Правилник на Съвета

БЮРО НА СЪВЕТА

МАРИАНА ХРИСТОВА,ПРЕДСЕДАТЕЛ                               ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ, ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ НА БЮРОТО:

Г-жа Мариана Христова, Председател

Д-р инж. Здравко Георгиев, Зам. - Председател

Проф. д-р Николай Щерев

Доц. д-р Светла Богданова

Проф. Яна Топалова

Г-жа Ирена Павлова

Г-жа Мариана Танчева 

Учредители

  1. Десислава Димитрова - Управител и собственик на фирма „Био Стопанство Лопянко“ ЕООД, сертифициран експерт по Кръгова икономика от Michigan University, USA и Wageningen University, Netherlands, с над 15 години международен опит в областта на кръговата икономика и хранително-вкусовата промишленост. Член на "Съвета на жените в бизнеса в България, от 2015г. http://womeninbusiness.bg
  2. Кремена Стоименова - Изпълнителен директор и основател на агенция МАРКЕТИНК и на дигитална агенция WRITE MY BRAND. Маркетинг експерт с над 15 години опит в стратегическото анализиране и насочване на марки и оперативното им управление.
  3. Проф. Яна Топалова - Доктор по микробиология и доктор на биологическите науки по биологичен контрол и управление на водите. Един от основателите на направлението „Екологична биотехнология“ и „Биотехнология на пречиствателните процеси“ в СУ "Климент Охридски". Координатор по проект "Център за компетентност - Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика".
  4. Доц. д-р Инж. Красимир Савов - Изпълнителен директор на Институт по целулоза и хартия АД.
  5. Доц. д-р Христина Василева - Доцент доктор, Био-органична химия Московски институт по био-органична химия - Руска академия на науките, с над 10 години преподавателски опит в ХТИ, София. Автор на повече от 34 академични статии за контрол на генотоксичното влияние върху екосистемите..
  6. Марио Гаврилов - дългогодишен журналист от БНТ, експерт в областта на икономическата журналистика, водещ предаването „Запазената марка“.
  7. Доц. д-р Светла Богданова - Доктор по икономика, Доцент в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Доц. д-р Светла Бонева е член на Звеното за контрол към Националния иновационен фонд и контрольор по Програмите за Европейско Териториално Сътрудничество.