за членство в Съвета при БТПП
“Кръговата икономика-зелената алтернатива за България“
акроним CEGA BG

Име на фирмата: *
Уебсайт: *
Отрасъл: *
Предмет на дейност: *
Лице за контакт: *
Адрес за кореспонденция: *
Ел. поща/телефон за връзка: *
Годишен членски внос: *
Начин на заплащане на таксата за участие: * По Банков път На касата на БТПП
Въведете кода: *

Заплащането на членския внос може да се извърши по банков път, или на касата на БТПП на ул. Искър 9, гр. София. Банковата сметка на БТПП за извършване на превода е:

IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19
Банков код:UNCRBGSF
Обслужваща банка: Уникредит Булбанк АД
Адрес: Пл. Св. Неделя 7, София

Моля в основанието за плащането да посочите : «членски внос, CEGA BG»

Очакваме попълнената регистрационна форма, заедно със сканирано копие от документа за платена сума и данни за издаване на фактура на ел. поща: e-mail: cega-bg @ bcci.bg

БТПП е администратор на лични данни. Данните, които събираме във връзка с членството са само тези, които са необходими, за да изготвим Списък на членовете на Съвета. Можете да получите допълнителна информация за вашите права и конкретните мерки за защита и политики, които прилага БТПП, на адрес: https://www.bcci.bg/declaration-bg.html